Aplikacja do analizy
ryzyka RODO

Wspiera administratorów, procesorów oraz ich inspektorów danych osobowych

Funkcjonalności

Rejestr czynności
przetwarzania

Ułożony według wzoru opublikowanego przez UODO, wygodny w obsłudze dzięki listom wyboru (słownikom).

Ogólna ocena
ryzyka

Umożliwia dokonanie oceny zastosowania odpowiednich środki technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego zidentyfikowanym ryzykom.

Ocena skutków
dla ochrony danych

Wymagana dodatkowa analiza, której przeprowadzenie ma na celu pogłębioną ocenę ryzyka dla przetwarzania.

Plany
postępowania

Umożliwiające zaprojektowanie zmian i przypisanie odpowiedzialności za ich wdrożenie odpowiednim osobom w określonym czasie.

Kwalifikacja
do DPIA

Analiza czynności przetwarzania danych osobowych pod kątem konieczności przeprowadzenia DPIA.

Za chwile premiera, kolejnych funkcji

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – pozwalający w zautomatyzowany sposób zarządzać umowami powierzenia.

 • Upoważnienia – możliwość wygenerowania upoważnień dla każdej osoby przetwarzającej dane osobowe w ramach procesów, w których uczestniczy.

 • Rejestr upoważnień umożliwiający ewidencję, monitorowanie zmian i aktualizację wydanych upoważnień do przetwarzania.

 • Ocena naruszeń wraz z rejestrem naruszeń.

 • Rejestr realizacji praw osób, których dane dotyczą.

 • Zautomatyzowane generowanie obowiązków informacyjnych.

 • Zautomatyzowane generowanie umów powierzenia.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Przygotowany dokument wyjaśni Ci krok po kroku działanie naszej aplikacji, przybliży wszystkie funkcje i pozwoli zrozumieć jej automatykę.

Porcja solidnej wiedzy na blogu www.howtocomplywithgdpr.com

Aplikacja powstała na bazie:

Wytycznych grupy roboczej Art. 29 – WP 248

Wytycznych i poradnikach UODO

Wytycznych i wzorach francuskiego organu nadzorczego – CNIL

Wytycznych i wzorach brytyjskiego organu nadzorczego – ICO

Normach ISO: 27001, 27005, 29134

Wymagania sprzętowe i bezpieczeństwo Twoich danych

Aplikacja w usłudze SaaS – Dostęp do aplikacji dla użytkowników jest możliwy z pomocą popularnej przeglądarki Edge/Firefox/Chrome/Opera. Aplikacja w usłudze on-premises – W przypadku aplikacji WEB niezbędny będzie dostęp do serwera (Do pracy na serwerze aplikacja wymaga PHP7.2 lub wyższa, Mysql w wersji 5.7 oraz chwilowy dostęp do Internetu żeby tylko przy instalacji pobrać sobie niezbędne paczki), sieci i przeglądarki (Edge/Firefox/Chrome/Opera). Bezpieczeństwo danych – Informacje o ryzykach istniejących w organizacji powinny być szczególnie chronione. Z tego względu dane mogą być przechowywane w infrastrukturze sprzętowej klienta, bez konieczności korzystania z usług chmurowych i udostępniania informacji dostawcy oprogramowania. RIG nie ma dostępu do danych nawet w przypadku aktualizacji – klient otrzymuje nową wersję produktu do pobrania i samodzielnie importuje dane, wygenerowane uprzednio z poprzedniej wersji.

Zadaj pytanie
  Administratorem Państwa danych osobowych jest DAPR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@dapr.pl lub tel. (+48) 535 668 249. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia przesłanego za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu przedstawienia oferty, a w szczególności podjęcia działań marketingowych. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności DAPR sp. z o.o.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

  „Wsparcie IOB w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi związanej z kompleksowym dostosowaniem przedsiębiorstw do Wymagań RODO”

  Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnego produktu przez firmę REDintoGREEN Sp. z o.o., dzięki doradztwu Akredytowanej Instytucji Wsparcia Otoczenia Biznesu. Realizacja usługi: świadczenie usługi przez firmę REDintoGREEN, polegającej na wspomaganiu Klientów, których nie stać na dedykowane usługi kancelarii prawnych, a podlegają ustawie o RODO, w procesie analizy ryzyka, wspomaganie w prowadzeniu i utrzymaniu rejestru przetwarzania danych osobowych, ocenie skutków przetwarzania danych dla ochrony prywatności (znana powszechnie jako „PIA” z ang. Privacy Impact Assesment), upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

  Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.01-06-0104/18-00

  Wkład Funduszy Europejskich: 398 650,00 pln

  Całkowita wartość projektu: 725 638,50 pln

  Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close